På tvers av fag i en bransje i høyspenn - Vestlandet

/ Vestlandet

Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

BKK har stadig nye prosjekter på agendaen. Ett av disse kan komme til å få stor betydning for både privathushold- ning og næringsliv.

– I likhet med alle andre nettselskaper i Norge skal vi erstatte alle strømmålere med automatiske målere. Slik blir avlesningen nøyaktig og man slipper å gjøre det selv, forteller Terje Ylvisåker, programsjef for Smart strøm.

Spar strøm med app

Terje Ylvisåker, prosjektleder for Smart strøm

Terje Ylvisåker, prosjektleder for Smart strøm

En slik utskifting vil kreve mye planlegging og invester- inger på flere hundre millioner kroner bare i BKK, forteller han videre. Samtidig kan det legge grunnlaget for videre, spennende utvikling som involverer flere fagfelt – ikke bare elkraftkompetanse.

– Det kan for eksempel utvikles en app hvor du kan følge med strømforbruket ditt, og bli varslet når strømmen er ekstra dyr, eller når du bruker mye strøm. Slik kan folk bli inspirert til å spare strøm, og vi kan bli desto bedre på å planlegge utbyggingen av kraftnettet, utdyper Ylvisåker.

Inviterer oljeingeniører

Løsninger for fremtidens kraftbransje kommer ikke av seg selv.

– Vi ser at noe av kompetansen som anvendes i offshore- næringen kan være relevant for oss, og vil derfor gjerne komme i kontakt med erfarne folk fra denne bransjen som har lyst til å ta steget inn i fremtidens energiproduksjon, oppfordrer leder for personaltjenester Birger Hovin.

Nyttig forskningssamarbeid

BKK sørger også for å utvikle spisskompetanse de selv trenger i fremtiden. Da doktorgradskandidat Jesper Tveit var ferdig med masterstudiene innen fysikk, kontaktet han BKK for å høre om de kunne være interessert i at han jobbet videre med et helt spesielt prosjekt for dem.

Om to år leverer han den ferdige avhandlingen.

– Jeg jobber med utvikling av CFD; computational fluid dynamics, altså matematiske modeller som simulerer hvordan for eksempel luft og vann beveger seg i en vannturbin, rundt et fly, i en maskin, i et værsystem og så videre, sier Tveit.

Gjør kraftutbygging enklere

Jesper Tveit skriver doktor- gradsavhandling for BKK, som kan gjøre kraftutbygging i fremtiden enklere

Jesper Tveit skriver doktor- gradsavhandling for BKK, som kan gjøre kraftutbygging i fremtiden enklere

Dagens metoder som brukes for å simulere hvordan for eksempel en vannturbin av typen Pelton vil fungere; hvor mye energi den kan produsere og hvor kraftig den vil være, før du faktisk bygger den, innebærer krevende utregninger.

– De gir heller ikke så nøyaktige resultater som ønskelig. Metoden jeg jobber med vil kunne være med på å gjøre denne prosessen enklere og mer nøyaktig, forklarer Tveit.

Bedre kunnskap om hvilken virkningsgrad turbinene har, vil gi BKK et bedre beslutningsgrunnlag for hvilke prosjekter som skal realiseres.

– Dette forskningssamarbeidet vil komme til nytte både for bransjen og oss i BKK, både når det gjelder eksisterende Pelton-turbiner og ved innkjøp av nye. I tillegg er det positivt for BKK å ha en tett relasjon til Universitet i Bergen, sier avdelingsleder Arne Småbrekke i BKK Produksjon.

Les mer om BKK: www.bkk.no