Rekrutterer de kloke hodene - Vestlandet

/ Vestlandet

Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

Selv om faglige kvalifikasjoner er viktig ved en utvelgelse, er det de menneskelige egenskapene som utgjør forskjellen på faglig jevnbyrdige kandidater. Derfor legger vi stor vekt på å bli kjent med kundene våre og kulturen i bedriften vi leverer til, forteller Kaldestad.

Hos TEMP-TEAMs avdelingskontor i Bergen vektlegger de personlig oppmøte for å bli kjent med kunden og hvilke behov de har.

– Hos oss garanterer vi at kunden får én kontaktperson, noe som gir dem tettere og mer personlig oppfølging, sier rådgiverne.

Kontakt avdelingskontoret

 

TEMP-TEAM Bergen tilbyr bedrifter og privatpersoner karriererådgivning, ofte i forbindelse med omstrukturering i selskapet.

TEMP-TEAM Bergen tilbyr bedrifter og privatpersoner karriererådgivning, ofte i forbindelse med omstrukturering i selskapet.

Midlertidig eller fast stilling

Avdelingen i Bergen ble startet som et franchise-kontor av Tone Kaldestad og Anette Flagtvedt i 2010. Til sammen har de 20 års erfaring fra bransjen, samt erfaring innen coaching, HR og ledelse.

– Vi er en totalleverandør av bemanning- og rekrutteringstjenester til både midlertidige og faste stillinger. Ikke minst kan vi tilby karriererådgivning og coaching til privatpersoner eller flere i en bedrift. Dette ser vi ofte er et behov i selskaper som skal gjennomføre omorganiseringer, sier Flagtvedt.

Se oversikt over fagområder kontoret rekrutterer til

Kjører tester under intervjuet

I jakten etter de beste kandidatene bruker bergenskontoret en rekke virkemidler. Grunnet lav arbeidsledighet i Norge ser de også stadig oftere utenfor landegrensene etter arbeidskraft. Spesielt gjelder dette ved behov for tyngre kompetanse.

– Etter å ha blitt kjent med kunden, tar vi aktuelle kandidater inn til intervju. Da blir både referanser og bakgrunn undersøkt. Andre intervjurunde skjer gjerne i samarbeid med kunde. Ofte er det også aktuelt å teste søkernes personlighet og fagkunnskaper, sier Flagtvedt.

I tillegg til å være et lokalkontor, er TEMP-TEAM Bergen også en del av et internasjonalt konsern som ble etablert i Norge i 1985. Selskapet har hovedkontor i København og 20 avdelingskontor over hele Norge.

Økende oppdragsmengde

Siden oppstarten i 2010 har kontoret merket en økt etterspørsel etter tjenestene deres.

– Flere oppdrag gjorde at vi nylig utvidet kontoret med to nye ansatte, noe som gjør at vi kan tilby en enda større bredde innen rekruttering og bemanning. I bunn for arbeidet vårt er imidlertid det viktigste å sørge for kvalitet i alle ledd av prosessen, sier Kaldestad.

Avdelingskontoret i Bergen får stadig flere oppdrag, og ser gjerne utenlands for å finne de riktige kandidatene.

Avdelingskontoret i Bergen får stadig flere oppdrag, og ser gjerne utenlands for å finne de riktige kandidatene.