Vil være arbeidslivets kompetansesenter - Vestlandet

/ Vestlandet

Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

– Vårt mål er å tilby kurs og studieprogram for bedrifter og organisasjoner som har behov for opplæring. Bedrifter må få øynene opp for hva vi kan tilby og hvor positivt økt kompetanse er for dem. I dag er det altfor få som bruker oss, forteller Frode Ingebrigtsen, daglig leder for AOF Møre og Romsdal.

Han får støtte fra Marianne Bjorøy, som er daglig leder for AOF Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Vi har en rekke tilbud som kan heve kompetansen på arbeidsplassen, sier hun, og trekker frem Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) som eksempel.

Les mer om AOF

Gratis grunnleggende ferdigheter

BKA ble opprettet av regjeringen i 2006, da det ble avdekket at 430 000 voksne i Norge mangler grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, mens 27 prosent av den norske befolkningen ikke behersker data. Mange opplever ikke selv at de har et opplæringsbehov og risikerer å falle utenfor ved omstillinger.

– I dagens arbeidsliv er man i mye større grad avhengig av kompetanse på disse områdene. Gjennom statlige midler kan AOF tilby bedrifter et samarbeid som, uten kostnad for dem, vil heve kompetansen til de ansatte. Samtidig vil den ansatte få kunnskap som kan brukes både på jobb, i en framtidig jobb og i hjemmet, enten det gjelder å hjelpe barna med leksen eller å forstå lånepapirer, påpeker Bjorøy.

Se alle kurs AOF tilbyr, og les mer om BKA på Facebook

Sentral HMS-aktør

Basiskompetanse er viktig, men det er også helse, miljø og sikkerhet. AOF tilbyr en rekke HMS-kurs, deriblant 40-timers lovpålagt grunnkurs for verneombud og åttetimers kurs for ledere.

– AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS- og arbeidsmiljøopplæring, og er i dag en av landets største og beste tilbydere. Vi er en av kun tre opplæringsaktører valgt av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak som kursarrangør på vegne av partene LO og NHO, forklarer Ingebrigtsen.

Følg AOF Hordaland og Sogn og Fjordane og AOF Møre og Romsdal på Facebook

Vil ha karriereveiledere i bedriftene

AOF ønsker nå at norske bedrifter blir mye flinkere til å identifisere behov for utdanning, opplæring og utvikling i virksomhetene. En viktig bit i det puslespillet er å utvikle egne kompetansetillitsvalgte i bedriftene. Disse skal ha kunnskap om mulighetene for etter- og videre utdanning for ansatte i virksomheten.

Les mer om satsingen på kompetansetillitsvalgte

– Kompetansetillitsvalgte må ha oversikt, både over virksomhetens nåværende og fremtidige behov, de ansattes kompetanse, samt oversikt over hvor nødvendig kompetanse kan hentes. Disse skal jobbe for bevisstgjøring og motivasjon blant de ansatte i egen virksomhet, for å ta nødvendig etter- og videreutdanning, forteller Bjorøy.

Les mer på www.aof.no